Projekter

Aarhus Kommune har afsat penge til en større renovering og udbygning af skolernes toiletfaciliteter. Der er derfor iværksat et pilotprojekt på tre toiletrum for at sikre, at al opdateret viden er til rådighed og kan anvendes i de kommende om- og udbygningsopgaver.

Skovvangsskolens oprindelige toiletter
Skovvangsskolens nye toiletter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment