Projekter

Århus kommune går forrest

Aarhus Kommune har afsat penge til en større renovering og udbygning af skolernes toiletfaciliteter. Der er derfor iværksat et pilotprojekt på tre toiletrum for at sikre, at al opdateret viden er til rådighed og kan anvendes i de kommende om- og udbygningsopgaver.

Læs artikel