SKOLETOILETTER STARTER MED SUNDE VANER

IWI Technology arbejder for et bedre hygiejnisk miljø i en række sektorer, med et særligt fokus på skole- og sundhedssektoren.

Med mere end 15 års erfaring på området danner gruppen af erfarne ingeniører og designere nye banebrydende løsninger i grænselandet mellem moderne byggeri og menneskelig adfærd. Som ingen andre virksomheder er vi konstant nysgerrige på alt hvad der har betydning for hygiejne og miljø, hvorledes  de meget forskellige forhold interagerer og  hvordan vi skaber de bedste resultater.

Vores erfaring er at toiletter skal tilpasses brugeren og ikke omvendt ellers vil man igen og igen se de endeløse problemer man i dag oplever mange steder. Vi har modet og viljen til at tænke og afprøve nyt og alle parter skal inviteres til at deltage.

Vi ser på de store linier, men arbejder tæt sammen med landets dygtigste fagfolk, forskere og leverandør  for undersøge alle detaljer der til sammen skaber et større billede af årsag og effekt. Kun på den måde kan vi skabe fremtidens toilet og skabe det vi forstår som bæredygtig hygiejne.

Hvad siger vores kunder?