HYGIEJNE STARTER MED SUNDE VANER

IWI Technology arbejder for et bedre hygiejnisk miljø i en række sektorer, med et særligt fokus på skole- og sundhedssektoren.

Med mere end 15 års erfaring på området, arbejder vi på at skabe nye banebrydende løsninger, i grænselandet mellem moderne byggeri og menneskelig adfærd. Vi interesser os for alt, der har betydning for hygiejne og miljø; hvorledes de to interagerer og hvordan vi skaber de bedste resultater.

Vores erfaring er, at hygiejneløsninger skal tilpasses brugeren og ikke omvendt. Ellers vil man gang på gang se de samme problemer gentage sig. Vi opfordrer alle til at tage et fornyet perspektiv på vigtigheden af hygiejne, brugeradfærd og indretning.

Vi ser på de store linjer, men arbejder samtidig tæt sammen med landets dygtigste fagfolk, forskere og leverandører. Således kan vi tage hensyn til alle de detaljer, der til sammen skaber det bedst mulige billede af årsag og effekt. Kun på den måde kan vi skabe fremtidens hygiejneløsninger, og sikre det vi forstår som bæredygtig hygiejne.