Præfabrikeret modul med 3 rum + forrum.

De enkelte rum kan bestykkes som ønsket fx med 3 toiletkummer, eller 2 toiletkummer og et urinal til drenge.

Toilet kan sættes i science mode via indbyggede display vise en række relevante data der kan anvendes i undervisningen og således styrke elevernes forhold til energi og miljø med mere.

Præfabrikeret hygiejne

De fleste danske skoler er bygget i en helt anden tid end den vi lever i idag.
Nogle skoler er mere end 100 år gamle, mange bygget for 50 år siden og nogle få er kommet til de seneste 10 år. Dette stiller nogle skoler særligt dårligt i forhold til for forbedre de sanitære forhold. De eksisterende rum i gamle skoler er ofte for små, forkert placeret i forhold til skolens nutidige indretning og mange skoler savner generelt flere toiletter for at kunne efterleve de anbefalinger* som Sundhedstyrelsen har udgivet for nyligt. Således kan det være svært få skabt de nye forhold man ønsker sig gennem renovering og øvelsen bliver som minium ressourcekrævende og dyr.

IWI har derfor udviklet en række færdige moduler som kan udvide byggearealet og tilpasses de stedlige forhold, arkitektur m.m.

Fordelene ved sådanne løsninger er mange.

  • Mindre gene i byggefase for børn og voksne
  • Opdateret og optimeret indretning og inventar
  • Bedre hygiejne
  • Bedre samlet økonomi
  • Mindre ressourceforbrug

IWI foreslår at skoler, arkitekter, bygherre altid overvejer muligheden for præfabrikerede løsninger også for det tilfælde at toiletter savnes i højden, idet de færdige toiletmoduler kan monteres ovenpå hinanden og dermed løse kapacitetsproblemer på alle etager på en skole bygget i flere plan.