SANITET SKAL SES I SAMMENHÆNG

IWI Technology producerer innovative toiletløsninger, der sikrer rydelighed, renlighed og tryghed for alle brugere, uanset alder eller køn. Som den eneste aktør på området, inddrager vi alle tænkelige aspekter, der kan bidrage til en god oplevelse og kvalitet i rengøring og drift. Vores grundige og detaljerede 360 graders tilgang belønner således ikke kun de besøgende, men alle involverede, og skaber dermed et ejerskab, der er essentielt for et vedvarende optimalt niveau af hygiejne.

Intelligent byggeri og ansvarlig service er grundstenene, men erfaringer fra blandt andet Århus kommune viser, at den fulde effekt af nye toiletter opnås, når arbejdet tilføjes pædagogiske indsatser. Uddannelse af brugere og en dybere forståelse af betydningen af regelmæssig benyttelse af toiletter, negative effekter af drilleri, op og ned på mavefunktion og bakterier har vist sig at have stor effekt i sig selv. For at imødekomme dette, assisterer vi skoler og kommuner med sådanne indsatser med et lettilgængeligt og virksomt læringsforløb.

SJUSK OG SLØSERI SKABER SYGDOM

Tallene taler desværre for sig selv. Alt for mange børn i den danske skolesektor oplever både fysiske og mentale problemer i forhold til den standard af toiletter de udsættes for. Store landsdækkende undersøgelser – og de løbende trivselsmålinger – viser at 50% af adspurgte elever er utilfredse eller endda stærkt utilfredse med forholdene. For enkelte er skoler er tallet over 80%! Samtidigt viser tallene at 25% undgår at indtage mad og drikke i skoletiden for at udsætte toiletbesøget til skoledagen er overstået. Og mere end 10% oplever inkontinens i løbet af deres skoletid.

Det er på høje tid vi gør noget nyt. For der er ingen bedring at spore. Det nytter ikke med små sporadiske tiltag af pyntemæssig karakter, ligesom man heller ikke opnår den ønskede effekt af renovering eller nybyg når man bare sætter nyere versioner af det samme op som sad der. Det virker ikke – for det er ikke gearet til de behov og den trafik der er på et skoletoilet.  Der skal mere til og det er den viden og de løsninger IWI Technology er garanti for.

SJUSK OG SLØSERI SKABER SYGDOM

Tallene taler for sig selv og vi kan ikke være det bekendt længere. Alt for mange børn i den danske skolesektor oplever både fysiske og mentale problemer i forhold til den standard af toiletter de udsættes for. Store landsdækkende undersøgelser og de løbende trivselsmålinger viser at 50% af adspurgte elever er utilfredse eller endda stærkt utilfredse med forholdene. For enkelte er skoler er tallet over 80%!

Samtidigt viser tallene at 25% undgår at indtage mad og drikke i skoletiden for at udsætte toiletbesøget til skoledagen er overstået og mere end 10% oplever inkontinens i løbet af deres skoletid. Det er på høje tid vi gør noget og gør noget nyt.

For der er ingen bedring at spore. Det nytter ikke med små sporadiske tiltag af pyntemæssig karakter, ligesom man langt fra opnår den ønskede effekt af totalrenovering eller nybyg med de metoder man bruger i dag. De virker ikke for de elever vi har i dag og dem som starter hvert år efter sommerferien.  Der skal mere til og det er den viden og de løsninger IWI Technology er garanti for.

SAMTALE SKAL PÅ SKEMAET

“Samtale fremmer forståelsen” lærte vi at sige i 90´erne af et nyt teleselskab. For at skabe vedvarende og bæredygtige rammer, er det afgørende at skabe forståelse for hygiejne blandt alle elever, men især de helt unge i indskolingen.

Skiftet fra en lille tryg børnehave til en ny skole med mange flere børn, kan føles stor, overvældende og utrygt. Midt i alle de nye indtryk kan børn glemme at gå på toilettet, og at toiletterne som oftest er overbelastet, urent eller optaget, gør det endnu værre. Uheld sker, og forstærker ydeligere ubehag og utryghed. Oven i dette har en del børn ikke fået en basal forståelse med hjemmefra, hvilket bidrager til misforståelse, ukollegial adfærd, manglende håndvask, ubegrundet frygt osv. IWI hjælper skolerne med den pædagogiske opgave og sikrer, at elever og fagvoksne får et godt indblik i hvad der er op og ned på hygiejne og bakteriologiens verden. På den måde nedbrydes tabu, og den bedre og bredere forståelse styrker ejerskab blandt elever og voksne. Det resulterer i bedre adfærd og skaber grobund for meget større tilfredshed, bedre hygiejne, og således varig succes med nye installationer.

SERVICE OG SIKKERHED

Rengøring og drift tildeles ofte skylden for de problemer der knytter sig til skoletoiletter. Nogle gange berettiget, men også uberettiget, da de fysiske rammer er så dårlige at vedligehold og rengøring ikke kan kompensere.

Indlejrede lugtgener og snavs kan ikke fjernes fra gamle porøse overflader, revner, dårlige fuger etc. Gamle toiletrum er ofte små, forkert indrettet, fyldt med unødige installationer, manglende belysning, skarpe kanter og kroge, som besværliggør rengøring. I forbindelse med renovering kan man ændre dette. Men som med børn således også med voksne – byggeri gør det ikke alene, og drift og rengøring skal tages i ed og instrueres i et nyt ansvarligt og effektivt mindset.

IWI hjælper med egenkontrol-programmer, og assisterer skolerne med denne opgave. Vi følger vores installationer tæt den første tid efter montage. således at evt fejl og mangler i drift og rengøring ikke føres videre.

Sanitet bliver til ren science

Dobbelt programmerede rum eller kloge kvadratmeter er vigtige emner når I renoverer eller bygger nyt. Her kan man med fordel tænke læring og pædagogik i en hel ny kontekst. Intet rum på skolen indeholder så mange læringsområder som toilettet både i forhold til naturvidenskab, adfærd, design, miljø og energi.

IWI Technology tilbyder skolerne at designe toiletrum, der ikke kun fungerer i det daglige som trygge toiletrammer, men som også kan bruges til ny og virkelighedsnær undervisning. Således den teori I underviser kan efterprøves, opleves i et 1:1  eksperimentarium på Jeres egne skole.
Science toilettet kan vil fremfor styrke elevernes forhold til miljø, energi og hygiejne, FN 17 verdensmål almindelig dannelse.