Rådgivning

Står jeres organisation overfor nybyg eller renovering og savner rådgivning, så er I meget velkomne til at kontakte os.  Nyt er ikke nødvendigvis nyttigt som mange desværre fejlagtigt tror. Først er det vigtigt at kortlægge behov, de nuværende faciliteter, deres indretning, muligheder m.m.

Hvor er I i processen? Skal I renovere eller bygge helt nyt? Hvilken type brugere bygges der til? Vi kan hjælpe jer hele vejen igennem.

Vi ved, hvad der skal til og vi kan stille de rigtige spørgsmål, så I kommer rigtigt fra start. Vi vil meget gerne tilbyde et gratis indledende møde, hvor I kan høre mere om vores perspektiver og produkter og hvor vi, sammen med jer, kan skitsere en mulig model, der passer til netop jeres skole eller kommune.

I kan altid kontakte vores chefkonsulent, Lars Forsberg, på telefon 60 85 56 78 eller via e-mail på lfo@iwitechnology.com og booke et møde.

Produktdesign

IWI Technology designer, udvikler og producerer vores eget toiletinventar.
Produkterne opfylder en række krav til overskuelighed, brugervenlighed og rengøring. Dette opnås gennem anvendelsen af specielle materialer, overflader, speciel formgivning og  teknologisk adfærdsdesign (nudging).

Alle produkter er modulare og kan forbindes med hinanden, således de danner et samlet integreret system.

Data

En integreret del af vores ydelser er levering af data til brug for forskning, optimering og sikkerhed. Alle vores produkter kan levere data til cloud baserede systemer som f.eks. besøgsfrekvens, håndvask, indhold af sæbe, indhold af papir m.m.

Vi kan udarbejde rapporter til jeres egen organisation, og samtidigt dokumentere effekten af vores løsninger. Vi arbejder løbende på at udvikle dette område, således vi kan tilbyde bedre og mere detaljerede data, herunder indeklima data.

Display / Indholdssystem

En meget vigtig faktor i vores adfærdsdesign er anvendelse af displays. Disse er indbygget i møblerne således de ikke kan udsættes for vand, hækværk eller lign.  Skærmene fungerer til at skabe tryghed og anvendes som belønning for god adfærd. På den måde er de ikke bare med til at motivere brugerne og højne hygiejne, men fremfor alt at skabe en vedvarende og positiv ændring.

Vi forventer at dette område vil opleve en stor udvikling i kommende år, og IWI Technology bestræber sig på at kunne levere endnu bedre løsninger i takt med udviklingen, bl.a. med bruger-drevent skærmindhold.