Rådgivning

Står jeres kommune, skole eller institution overfor nybyg eller renovering og savner rådgivning  så tag kontakt os.  Nyt er ikke nødvendigvis nyttigt som mange desværre fejlagtigt tror.
Først skal vi se på jeres behov, de nuværende faciliteter, deres indretning, muligheder m.m.

Hvor I er i processen? Skal I renovere eller bygge helt nyt, hvilke  klassetrin  I sigter imod osv. Sammen skitserer vi en løsning der kan prissættes. Vi kan hjælpe jer i  hele denne process.

Vi ved, hvad der skal til og vi kan stille de rigtige spørgsmål så I kommer rigtigt fra start. Derfor vil vi gerne invitere os selv til et gratis indledende møde, hvor I kan høre lidt mere om vores perspektiver og produkter og hvor vi, sammen med jer, kan skitsere en mulig model, der passer til netop jeres skole eller kommune.

Ring til Lars Forsberg på telefon 60 85 56 78 eller skriv på lfo@iwitechnology.com og book et møde.

Produktdesign

IWI technology producerer og udvikler vores eget toiletinventar.
Produkterne opfylder en række krav til overskuelighed, brugervenlighed og rengøring. Dette opnås gennem anvendelsen af specielle materialer, overflader, speciel formgivning og  teknologisk adfærdsdesign (nudging).

Alle produkter er modulare og kan forbindes med hinanden således de danner et samlet integreret system.

Data

En integreret del af vores ydelser er levering af data  til brug for forskning, optimering og sikkerhed. Alle vores produkter kan levere data til cloud baserede systemer som fx besøgsfrekvens, håndvask, indhold af sæbe, indhold af papir m.m.

Vi kan udarbejde rapporter til jeres arbejde og dokumentation og samtidigt dokumentere effekten af vores løsninger. Vi arbejder dagligt på at udvikle dette område således vi kan tilbyde bedre og mere detaljerede data herunder indeklima data.

Display / Indholdssystem

En meget vigtig faktor i vores adfærdsdesign er anvendelse af displays. Disse er gemt godt i møblerne således de ikke kan udsættes for vand, hækværk eller lign.  Skærmene fungerer til at skabe tryghed og anvendes som belønning for god adfærd. På den måde er de ikke bare med til at motivere børnene og højne hygiejne – men fremfor skabe en vedvarende interesse.

Vi har først for nyligt taget de første spade stik til denne nye disciplin, men som for data vil det være et stort indsatsområde for IWI Technology i årene fremover med nye softwatre version tilgængelige for skolerne, hvor bla a eleverne kan være med til at danne skærmindhold