Produkter

Sådan virker det

IWI Technology’s produkter er internt forbundne og danner sammen med udvalgte sanitetsleverandører et intelligent og integreret nyt toiletsystem. De innovative løsninger er indrettet således at brugerne af toilettet guides til den ønskede anvendelse og elegante rengøringsvenlige displays sikrer et virksomt adfærdsdesign, der vedvarende motiverer til at udføre håndhygiejne, tilsigtet anvendelse af installationerne og sikrer hensynet til den næste bruger. Den rydelighed og renhed der dermed opnås gør at alle kan føle sig trygge og velkommen hele dagen hvilket især er vigtigt for skoleelever uanset køn eller alder.


Modulbaseret inventar

En hjørnesten i systemet er specialdesignede hygiejnemoduler udført i Corian (R) Modulerne registrerer aktivitet i rummene fx entre af bruger eller skyl i toilet/urinal og påkalder sig opmærksomhed via små indbyggede lysindikator. Indikatorerne guider til korrekt rækkefølge og vejledende tidsforbrug for håndvask med sæbe (også kaldet nudging) og indbyggede displays skaber et vedvarende incitament blandt eleverne med sjove budskaber, små videoklip, grafiske indtryk ligesom illustrative animationer, der viser hvorledes man bruger installationerne fx udfører korrekt håndvask og håndtørring.

De større klassetrin kan være med til at udforme indholdsdelen selv og på den måde gøres dette  element mere fængende, vedkommende og lokalt.

Møblerne indeholder alt hvad man skal bruge for at udføre korrekt håndhygiejne og gør denne overskuelig og nem at adaptere. Samtidigt undgås papir og vandpjask på gulvet da alle elementer er samlet i en robust, kompakt og rengøringsvenlig enhed, hvor de rummelige skabe under vasken med fordel udnyttes til opbevaring af sæbe, papir, plastposer, således behovet for opfyldning reduceres betragteligt.

Alle installationer i modulerne er sensor type (håndfri) med fast 230 V tilslutning, hvilket reducerer risikoen for kontaktsmitte og imødegår alle de gængse problematikker skolerne oplever med manglede overblik, små vaske, vand og papir på gulvet, tomme dispensere, overfyldte skraldespande og batterier der er gået død for længst.


Reducer vandforbruget og trafik på jeres almindelige toiletter

Urinaler har ikke altid haft det bedste ry i skoleregi og det med rette. Men IWI Technology’s egenudviklede urinaler er i en klasse for sig selv, udvirker ingen lugtgener og gør det praktisk talt umuligt at ramme ved siden af. Samtidigt er de gode for trafikafviklingen, da de aflaster de almindelige toiletter og der kan opnås signifikante besparelser på skolens vandforbrug og økonomi hertil. Urinalerne er bygget i Corian (R) og går altid fra væg til væg. Modulerne indeholder 2 skylleindløb som intelligent styrer den nødvendige mængde vand til skyl som igen bestemmes af brugerens evne til at “ramme” afløbet. Et smart minigame gør det sjovt at benytte urinalet og motiverer drengene til at ramme rigtigt og derved på samme måde som med hygiejnemodulerne motivere (nudge) hensigtsmæssig adfærd blandt drengebørn.  Urinalet indeholder endvidere udsugning og indgår i IWI’s samlede system, således der efter benyttelse gives besked herom til hygiejnemodul.